Selekcije škole fudbala

Naša škola je osmišljena tako da kroz druženje i igru decu učimo osnovama fudbalske igre. 

Osnovni cilj skole fudbala Dusanovac  jeste rad na razvitku socioloskih, pedagoskih i unapredjenju ljudski vrednosti. Plan i program se bazira na pravilnom psihofizickom razvitku svakog deteta, nezavisno od njegovog pocetnog znanja i talenta, a prilagodjen je podneblju na kojem zivimo i talentu i navikama koje posedujemo

Selekcije škole fudbala su raspoređeno po uzrastu:

5-7 godina

Treninzi su bazirani na obuci elementarne tehnike, prvog kontakta sa loptom kao i pravilnom razvijanju koordinacije pokreta i pravilnog trcanja. Ceo program je koncipiran da se razvijaju kroz igru i razlicite vrste takmicenja kako bi razvili sportski i takmicarski duh.

7-9 godina

Program se fokusira na unapredjenju tehnickih elemenata, razvoju pojedinacnih motorickih sposobnosti u skladu sa senzitivnim fazama razvoja deteta, kao i radu na razvitku timskog duha. Veoma bitan period za ukljucivanje u grupni i timski rad

9-11 godina

Ovo je “zlatno doba ucenja”  gde je napredak najvidljiviji. U skladu sa njihovim odrastanjem vezbe tehnickih i motorockih sposobnosti su kompeksnije, rade se vecim intezitetom, vecom brzinom i sa vise  specificnih zahteva. Ovaj uzrast je sjajan period u kome se uce osnovni principi igre.

11-13 godina

Rad u ovom uzrastu se bazira na usavrsavanju stecenog znanja, razvoju inteligencije i kreativnosti, kao i upoznavanjem sa zahtevima grupne taktike. Akcenat se stavlja na igru, sa vecim brojem takmicarskih utakmica, komunikaciju i saradanju izmedju saigraca.

Svi uzrasti učestvuju u zimskoj Mini Maxi ligi i letnjoj Fair Play ligi.